База даних Перспективні винаходи України
Українська  English


Вхід
Ім'я:
Пароль:
Зареєструватись
КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ В ОБОРОТНИХ СИСТЕМАХ ТА СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МІСТЯТЬ АМОНІЙНИЙ АЗОТ
Номер патенту109035
Дата набуття чинності10.07.2015
Індекс МПКC02F 1/50, C23F 11/18
Дата подання заявки12.06.2013
ВинахідникНестеренко Сергій Вікторович, Смілка Олена Павлівна, Григоров Володимир Іванович, Канцедал Лариса Дмитрівна, Банніков Леонід Петрович, Ткачов Вячеслав Олександрович
Власник патентуХарківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Реферат

Використання: Очищення та утилізація промислових вод шляхом їх використання для живлення теплообмінних систем. Створення композиції для запобігання корозії вуглецевих сталей в охолоджуваній воді теплообмінних систем.

Суть винаходу: Поставлене завдання вирішується тим, що в композиції для запобігання корозії металів в оборотних системах, що включає інгібітор нітрифікації, згідно винаходу він додатково включає інгібітор корозії - фосфатно-силікатну суміш у співвідношенні поліфосфат: силікат 1:(5-10), а в якості інгібітора нітрифікації використовують похідні роданистоводневої кислоти. Співвідношення інгібітору корозії до азотовмісного компонента інгібітора нітрифікації: інгібітор корозії: інгібітор нітрифікації: 100:1-50:1 розраховано по масі.

Формула
Технічний результат

Винахід забезпечує:

- швидкість корозії вуглецевої сталі в оборотній фенольній воді до 0,15-0,2 мм/рік;

- після дозування композиції вміст нітритів і нітратів у воді зменшується до 0,5-0,7 мг/дм3, рН води підвищується з 5,5 до 7,5;

- невеликі рівні дозування нітрифіканта 1-5 мг/дм3;

- нітрифікант, компонент композиції, не виводиться з системи завдяки малої кількості іонів заліза.

- пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів-нітрифікантів, які викликають корозію;

- стабілізація карбонатів і при цьому не утворюються нові відкладення на теплообмінній поверхні;

- висока селективність пригнічення діяльності нітрифікуючих бактерій і високої адсорбційної здатності фосфатів та силікатів на поверхні вуглецевої сталі.

- скорочення використання свіжої технічної води за рахунок використання промислових вод (наприклад, стічні фенольні води коксохімічного виробництва і/або біологічно очищені стічні води) для підживлення системи.

Галузь застосуванняІнгібіторний захист від корозії теплообмінного обладнання на коксохімічних підприємствах, підприємствах, стічні води, якого містять амонійний азот Утилізація стічних вод промислових підприємств, які містять амонійний азот
Ступінь готовності до впровадженняТехнічне рішення; дослідний зразок; отримано результати випробувань і позитивні відгуки фахівців
Додаткова інформація

Додаткова інформація

Повне впровадження винаходу дозволить:

- зменшити швидкість корозії металів до 0,15-0,2 мм/рік,

- продовжити строк служби обладнання в середньому на 2 роки,

- зменшити екологічний вплив на оточуюче середовище (зменшити кількість свіжої технічної води, яку використовують для живлення оборотної системи водопостачання; зменшити кількість скидання стічних вод; зменшити викиди в атмосферу при тушінні коксового газу).

Ринок

Коксохімічні підприємства та підприємства, стічні води якого містять амонійний азот Компанії або будь-які підприємства, які займаються розповсюдженням реагентів для захисту від корозії металів, наприклад, інгібіторів корозії

Виробничі аспекти

Можливо використовувати на діючому виробництві. Необхідність пристосування діючого виробництва – залежно від умов, технології і існуючих ємностей на виробництві.