База даних Перспективні винаходи України
Українська  English


Вхід
Ім'я:
Пароль:
Зареєструватись
МІЦЕЛЯРНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОТИРАКОВОГО ПРЕПАРАТУ
Номер патенту110280
Дата набуття чинності10.12.2015
Індекс МПКA61K 47/30, A61P 35/00, A61K 9/51, B82Y 5/00
Дата подання заявки30.05.2014
ВинахідникКуницька Лариса Ремівна; Желтоножська Тетяна Борисівна; Стойка Ростислав Степанович; Бойко Наталія Миколаївна
Власник патентуКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Реферат

Міцелярна композиція на основі подвійних гідрофільних блок-кополімерів і доксорубіцину та її застосування як засобу протиракової дії відноситься до галузі лікарських засобів і може бути використана в біології, медицині та нанобіотехнологіях. В основу винаходу поставлено завдання створення біосумісних міцелярних систем доставки погано розчинних біологічно активних речовин протипухлинної дії, зокрема доксорубіцину (ДРІ І, )

Суть винаходу полягає в тому, що як міцелоутворюючі блок-кополімери використовують подвійні гідрофільні ди- та триблок-кополімери (ДБК та ТБК) з асиметричними хімічно комплементарними блоками поліакриламіду та поліетиленоксиду або метоксиполіетиленоксиду (ПАА-b-ПЕО-b-ПАА або МОПЕО-b-ПАА), а також їх частково гідролізовані похідні (ДБК-СООН та ТБК-СООН), які утворюють інтрамолекулярні полікомплекси (ІнтраПК) та особливі міцелярні структури з гідрофобним комплексним "ядром".

Технічний результат заявленої міцелярної композиції полягає у простоті її приготування та високій стабільності, яка запобігає швидкому вивільненню ДРЦ і посилює його протиракову активність в 2-5 разів у порівнянні з ефективністю чистого препарату, а створення в макромолекулах ДБК-СООН та ТБК-СООН невеликої кількості карбоксильних груп сприяє більш сильному їх зв‘язуванню з лікарським препаратом, що дозволяє знизити терапевтичну дозу ДРЦ при хіміотерапії і таким чином зменшити його токсичну дію на здорові органи і тканини організму.

Формула
Технічний результат

Технічний результат заявленої міцелярної композиції полягає у простоті її приготування та високій стабільності, яка запобігає швидкому вивільненню ДРЦ і посилює його протиракову активність в 2-5 разів у порівнянні з ефективністю чистого препарату, а створення в макромолекулах ДБК-СООН та ТБК-СООН невеликої кількості карбоксильних груп сприяє більш сильному їх зв‘язуванню з лікарським препаратом, що дозволяє знизити терапевтичну дозу ДРЦ при хіміотерапії і таким чином зменшити його токсичну дію на здорові органи і тканини організму.

Галузь застосуваннябіологія, медицина, фармакологія
Ступінь готовності до впровадженняТехнічне рішення; дослідний зразок
Додаткова інформація

Застосування: Препарат для хіміотерапії.

Розроблені міцелярні носії протиракових препаратів можна використовувати для доставки широкого кола інших погано розчинних і/або токсичних лікарських субстанцій в живих організмах.

Конкурентні переваги: Використання розроблених міцелярних наноносіїв протиракових препаратів, зокрема доксорубіцину, дозволяє знизити терапевтичну дозу у 2-5 разів.

Фінансові та економічні аспекти: Виробництво міцелярних наноносіїв і готових препаратів не потребує значних матеріальних та енергетичних витрат, всі вихідні компоненти є доступними на ринку, тому воно є економічно вигідним. Виробничі аспекти: Можливість використання діючого виробництва на хімічних або фармацевтичних підприємствах.