База даних Перспективні винаходи України
Українська  English


Вхід
Ім'я:
Пароль:
Зареєструватись
ПОХІДНІ 1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛТІОАЦЕТАТНОЇ КИСЛОТИ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ АНТИОКСИДАНТНУ, ГЕПАТОПРОТЕКТОРНУ ТА ІМУНОСТИМУЛЮЮЧУ АКТИВНІСТЬ
Номер патенту87184
Дата набуття чинності25.06.2009
Індекс МПКC07D 249/12, C07D 401/02, C07D 401/14, C07D 405/04, C07D 413/02, C07D 413/14, A61K 31/4196, A61P 1/16, A61P 17/18, A61P 37/04
Дата подання заявки02.08.2007
ВинахідникКниш Євгеній Григорович, Парченко Володимир Володимирович, Панасенко Олександр Іванович, Каплаушенко Андрій Григорович, Маковик Юлія Володимирівна, Куліш Сергій Миколайович, Гоцуля Андрій Сергійович, Іздепський Віталій Йосипович, Киричко Борис Павлович, Мисик Олександр Григорович
Власник патентуПанасенко Олександр Іванович
Реферат

Використання: винахід належить до медицини, а саме до фармакології, зокрема до нових біологічно активних хімічних сполук, на основі яких можуть бути створені лікарські препарати антиоксидантної, гепатопротекторної і імуностимулюючої дії.

Суть винаходу: похідні 1,2,4-триазол-3-ілтіоацетатної кислоти загальної формули

,

де R - водень, метил, феніл, 2-піридил, 3-піридил, 4-піридил, 2-фурил;

R1 - метил, феніл, 2-метилфеніл, 3-метилфеніл, 2-метоксифеніл;

X - амоніак, метиламін, диметиламін, діетиламін, трибутиламін, моноетаноламін, діетаноламін, діетилетаноламін, піперидин, морфолін;

причому, якщо R - водень, a R1 - метил, то X - трибутиламін або морфолін;

якщо R - водень, a R1 - феніл, то X - амоніак;

якщо R - метил, то R1 - 2-метоксифеніл, а X - амоніак або діетиламін, або діетаноламін;

якщо R - феніл, то R1 - 2-метоксифеніл, а X - діетиламін;

якщо R - 2-піридил, то R1 - феніл, а X - амоніак або діетиламін, або моноетаноламін, або піперидин, або морфолін; якщо R - 3-піридил, то R1 - феніл, а X - діетиламін або моноетаноламін, або піперидин, або морфолін;

якщо R - 4-піридил, то R1 - 2-метоксифеніл, а X - амоніак або трибутиламін;

якщо R - 2-фурил, a R1 - метил, то X - піперидин або морфолін;

якщо R - 2-фурил, a R1 - феніл, то X - моноетаноламін або діетилетаноламін, або піперидин, або морфолін;

якщо R - 2-фурил, a R1 - 2-метилфеніл, то X - диметиламін або діетилетаноламін, або піперидин, або морфолін;

якщо R - 2-фурил, a R1 - 3-метилфеніл, то X - метиламін або діетиламін, або піперидин, або морфолін, що виявляють антиоксидантну, гепатопротекторну та імуностимулюючу активність.

Технічний результат: інтенсифікація білкового і вуглеводного обміну, що приводить до стимулювання еритро- і лейкопоезних функцій з наростанням рівня гемоглобіну, і за рахунок цього досягається виявлення заявленими сполуками антиоксидантної, гепатопротекторної і імуностимулюючої активності при низькій токсичності.

Формула
Технічний результат

В основу винаходу поставлена задача створення нових біологічноактивних хімічних сполук, хімічна структура яких забезпечує інтенсифікацію білкового і вуглеводного обміну, що приводить до стимулювання еритро- і лейкопоезних функцій з наростанням рівня гемоглобіну, і за рахунок цього досягається проявлення похідними 1,2,4-тріазол-3-ілтіо-ацетатної кислоти антиоксидантної, гепатопротекторної і імуностимулюючої активності при низькій токсичності.

Галузь застосуванняМедицина, фармакологія, ветеринарія
Ступінь готовності до впровадженняПройшов випробування на тваринах