База даних Перспективні винаходи України
Українська  English


Вхід
Ім'я:
Пароль:
Зареєструватись
СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ НАГРІВАННЯ МОНОЛІТНОЇ ВОГНЕТРИВКОЇ ФУТЕРІВКИ СТАЛЕРОЗЛИВНОГО КОВША
Номер патенту91416
Дата набуття чинності26.07.2010
Індекс МПКB22D 41/005 (2006.01), B22D 41/02 (2006.01), B22D 41/12 (2006.01)
Дата подання заявки13.10.2008
ВинахідникКрикунов Борис Петрович, Богославський Юрій Анатолійович, Петров Юрій Васильович, Дорофеєв Олександр Вікторович, Дрейко Олексій Іванович, Яковенко Анатолій Тимофійович, Дмитрієв Євген Володимирович, Колєсников Дмитро Васильович, Комков Дмитро Вячеславович, Ляховець Олег Андрійович
Власник патентуЗАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
Реферат

Винахід належить до чорної металургії, а саме – до способу керування процесом нагрівання монолітної вогнетривкої футерівки сталерозливного ковша. Спосіб керування процесом нагрівання монолітної вогнетривкої футерівки сталерозливного ковша включає подавання газоподібного палива й повітря для горіння в робочий простір сталерозливного ковша відповідно до заданих технологічних параметрів на підставі теплового балансу сталерозливного ковша, при цьому газоподібне паливо й повітря для горіння подають із витратою, що забезпечує його спалювання із гранично припустимим коефіцієнтом витрати палива α=1,05-1,10 і температуру нагрівання вогнетривкої футерівки ковша 900-1200 °С, у процесі подавання палива здійснюють безперервне вимірювання технологічних параметрів сталерозливного ковша, порівнюють їх з заданими технологічними параметрами й, при відхиленні вимірюваних технологічних параметрів від заданих, здійснюють корегування витрати газоподібного палива по наступній залежності:

,

де
Vг - витрата газоподібного палива, м3/год.,
Qm - кількість тепла, акумульованого вогнетривкою футерівкою при поточному нагріванні, Вт, визначена за формулою:
,
де
tc - температура поверхні вогнетривкої футерівки при поточному нагріванні, °С,
Fфут - площа поверхні вогнетривкої футерівки, м2,
S - товщина шару вогнетривкої футерівки, м,
c - коефіцієнт теплопровідності вогнетривкої футерівки при поточному нагріванні, Вт/мК,
Qак - кількість тепла, акумульованого вогнетривкою футерівкою при попередньому нагріванні, Вт,
визначена за формулою:

,
де
tак - температура поверхні вогнетривкої футерівки при попередньому нагріванні, °С,
αак - коефіцієнт теплопровідності вогнетривкої футерівки при попередньому нагріванні, Вт/мК,
ΣQn - втрати тепла ковшем з відхідними газами, випромінюванням і теплопровідністю, що становлять 0,2 від Qm , Вт,
η- коефіцієнт використання тепла палива, визначений за формулою:

,
де

- теплота згоряння газоподібного палива, кДж/м3,

 Qух - втрати тепла з відхідними газами, кДж/м3,

а тривалість нагрівання вогнетривкої футерівки визначають по наступній залежності:

,

де

- тривалість нагрівання вогнетривкої футерівки, год.,

h - глибина проникнення температурних хвиль, м.

Винахід забезпечує зниження витрати палива при забезпеченні необхідної температури футерівки й підвищенні її стійкості.

Формула
Технічний результат

Винахід забезпечує зниження витрати палива при забезпеченні необхідної температури футерівки й підвищенні її стійкості.

Галузь застосуванняЧорна металургія, машинобудівні підприємства
Ступінь готовності до впровадженняТехнічне рішення